HomeOver ons

Over ons

Detentiezorg Nederland is een organisatie die hoogwaardige geneeskundige zorg levert aan gedetineerden.

Onze Missie

Ieder mens heeft recht op goede medische zorg.
Daarom levert Detentiezorg Nederland aan justitiële inrichtingen gespecialiseerde huisartsenzorg.
Zorg die gelijkwaardig is aan zorg in de vrije maatschappij, naar tevredenheid van zowel de individuele patiënt als de opdrachtgever.

Zorg op maat

Door jarenlange ervaring en opleidingen kunnen wij zorg op maat bieden binnen instellingen van DJI.
Deze zorg op maat bereiken wij door regionale huisartsen in te zetten, zij hebben goede contacten met specialisten en ziekenhuizen in de omgeving.

Opleiding en kennis

Wij vinden het belangrijk dat onze artsen specifieke kennis hebben van medische zorg binnen detentie.
Een groot gedeelte van de bij ons werkzame artsen heeft de opleiding Justitiele Geneeskunde afgerond, of is daar mee bezig.
Uiteraard is naast de zorg voor gedetineerden de samenwerking met het personeel en directie van de instellingen van groot belang voor de zorg.

Continuïteit

Continuïteit is een zeer belangrijk aspect binnen onze organisatie, zowel voor de patient als voor de samenwerking met andere disciplines binnen detentie. Justitiële huisartsenzorg is zorg voor een bijzondere groep patiënten; gedetineerden hebben specifieke gezondheidsproblematiek. Deze patienten hebben baat bij zo min mogelijk wisselende hulpverleners.